Flödesmätare < 4 l/min - Aalborg

Flödesmätare < 4 l/min


Flödesmätare används för att kontrollera flöden under provtagning av luftburna föroreningar. Med uppgifter om flödet och provtagningstid beräknas sedan hur mycket luft i m³ som provtagits.

:
< 4 l/min

: 113
: 160 kr
: Pumpad provtagning
Damm/partiklar

Specifikationer

Mätområde
1-4 l/min, övre halvan rekommenderas
Noggrannhet
± 5 % av fullskala
Kontrolleras
Vi kontrollerar på fyra punkter, kasseras vid avvikelse 10 %