Stativ till FD 10 -Bara bokbart som tillbehör

:
Kolfiber med lite metalldelar, som enbart ska påverka mätningarna med promille av insatsvärden.

: 412 tillbehör
: 0 kr
: EM-fält
Elektromagnetiska fält, belysning och strålning

Specifikationer

Bokas enbart med tillsammans med instrument
FD 10