Headset -

Headset

:
Headset som möjliggör provtagning innanför ex. svetsvisir och airstream hjälm.

: 122
: 180 kr
: Pumpad provtagning
Damm/partiklar