Föravskiljare 37 mm - SKC cyklon, för 37 mm filter


:
Cyklon för respirabel avskiljning inkl hållare och slang. Behövs (en per beställning) adapter för flödesmätning. För 37 mm filter.
OBS beställs föravskiljare utan att storlek nämns, antas det avse föravskiljare för 25 mm filter

:
Med en dammfilterkasset, monterad på en föravskiljare och kopplad till en personburen pump, provtas den respirabla andelen av dammet vid provtagning av luftburet damm. Proven tas i andningszon

: 112
: 160 kr
: Pumpad provtagning
Damm/partiklar

Specifikationer

Partikelstorlek
Respirabel avskiljning (< 4 mikrometer)
Flöde
2,5 l/min

Filer

Montering av föravskiljare i hållare


-112
Rabattsystem: var 5:e 112 utan kostnad
Pumpad provtagning
-160

112 tillbehör
Adapter för flödesmätning till föravskiljare - Till respirabel SKC föravskiljare
.
Pumpad provtagning
0