GrayWolf - AdvancedSense Pro med DSII-8

GrayWolf (AdvancedSense Pro med proben DSII-8)

:
Mäter CO, NH3, O3, NO2, H2S, RH och temperatur. Ett instrument har även O2 sensor och ett annat har NO senosr.

:
Information om större kors-känsligheter finns i Fältmätinstruktionen.

Inom enstaka minuter efter uppstart, kan handenheten tappa kontakten med proben. Lösning: i handenheten klicka på Probe -> Scan for Additional Probes. Hjälper inte detta kan det hjälpa att starta om båda enheterna.

: 233
: 4460 kr
: Direktvisande instrument
Gaser/lösningsmedel

Specifikationer

Driftområde
-10 till +50 °C
Datoranslutning
USB
Minnesstorlek
32 GB
Mätområde - O₃
0 – 1 ppm
Mätområde - CO
0 – 750 ppm
Mätområde - NO₂
0 – 20 ppm
Mätområde - H₂S
0 – 50 ppm
Mätområde - NH₃
0 – 100 ppm
Mätområde - Relativ luftfuktighet
0 – 100 %rH ej kondenserande
Mätområde - Temperatur
-15 till + 70 °C
Windows
Fungerar bra under Windows 10. Med samma registerändring som för Windows 10, gick test i Windows 11 bra.
Mätområde O₂
0 – 25 % (endast på ett instrument)
Mätområde NO
0 – 140 ppm (endast på ett instrument)

Filer

Bearbetning av mätdatafiler i Excel

Fältmätinstruktion GrayWolf