Norsonic - Norsonic Nor 140, Typ 1

LJUDNIVÅMÄTARE Norsonic Nor140

:
Komplett mätare för loggning och analys av ljud i realtid. Analysprogrammet NorReview går bara att använda när man har instrumentet.

:
Ljudnivåmätare Norsonic Nor140 uppfyller kraven för IEC typ I. Ljudnivåmätare Nor140 är en komplett mätare för loggning och analys av ljud i realtid. Mätaren kan användas för enklare ljudmätningar och frekvensanalys i oktav- eller tersband. Mätning kan initieras av ljudhändelser över ett förinställt tröskelvärde och med en förinställd varaktighet registreras och spelas in. Instrumentet kan även användas för mätning av efterklang med brusgenerator eller pistol. Andra funktioner är ljudeffekt, taluppfattbarhet, byggnadsakustik mm

Instrumentet töms via programmet NorXfer och där kan man exportera data till Excel eller så kan man i NorReview analysera/bearbeta mätresultaten, exkludera vissa delar och styra hur man vill presentera resultaten. NorReview går bara att använda när man har instrumentet, eftersom att det kräver ett hårdvarulås som följer med instrumentet.

: 335
: 3400 kr
: Ljudnivåmätare
Buller

Specifikationer

Dimension
29 x 7,5 x 3 cm
Strömförsörjning
4 st 1,5 V batterier alt. nätanslutning
Vikt
410 gram
Provtagningstid med nytt batteri
ca 8 timmar
Temperaturområde
-10 till +50 °C
Relativ luftfuktighet
<90%
Windows
Testat i Windows 10 med medföljande programvara samt USB drivrutin CDM-v2.12.28-Norsonic. Hårdvarulåset går bara till NorReview version 6.x.xx

Filer

Bearbetning av mätdatafiler i Excel

Fältmätinstruktion Nor140

Översatt engelsk manual

NorXfer och NorReview för Nor 140


336 Tillbehör
Stativ
Till B&K 2270
Ljudnivåmätare
0

341
Kalibrator, Nor - Norsonic 1251
Bara tillsammans med Nor 140
Ljudnivåmätare
0