Testo 435 - Testo 435-4

TESTO 435-4

:
Multi-instrument (inneklimat-instrument) CO2, temperatur, relativfuktfuktighet och lufttryck

:
Multifunktionellt instrument för samtidig mätning och registrering av koldioxid, temperatur, luftfuktighet samt lufttryck i innemiljöer. Instrumentet mäter och lagrar mätvärden över tid.

: 230
: 1620 kr
: Direktvisande instrument
Gaser/lösningsmedel

Specifikationer

Dimension
instrument 21 x 8 x 4, mätsond 29 x 4 x 3 (cm)
Strömförsörjning
Nätdrift alternativt 4 st AA batterier
Vikt
instrument 0,5 kg, mätsond 0,14 kg
Noggrannhet
CO₂: < 5000 ppm: ± 50 ppm ± 2 %; > 5000 ppm: ± 150 ppm ± 2%
Mätområde - Temperatur
0 till +50 grader Celsius
Mätområde - Fukt
0-100 % RF
Mätområde - CO₂
0-10.000 ppm
Mätområde - Tryck
600-1150 hPa
Windows
Ok vid test i Windows 10 och 11, med ComSoftPro4.3_sp2 från medföljande USB minne. I menyn heter programmet Comfort SoftWare. Ibland installeras inte drivrutinerna automatiskt.

Filer

Fältmätinstruktion Testo 435-4

Bearbetning av mätdatafiler i Excel