2270 - Brüel & Kjær 2270, Typ 1

Brüel & Kjær 2270

:
För loggning av ljud i realtid, frekvensanalys (tersband), händelseregistrering, ljudinspelning, Efterbearbetning i BZ 7825 Protector. Vissa individer har byggakustik, ljudintensitet mm.

:
Ljudnivåmätare B&K 2270 uppfyller kraven för IEC typ 1. Med instrumentet kan man i realtid mäta och registrera alla förekommande komponenter i ett ljud, exempelvis LAeq, LCeq, frekvens och händelser. Med instrumentet kan ljudhändelser spelas in och i efterhand avlyssnas, dessutom kan bilder tas i mätsituationen. Vi har 5 ljudnivåmätare B&K 2270. Alla är upplåsta för ljudnivåmätning (LAeq, LAFmax, LCpeak mm), frekvensanalys (tersband), ljudinspelning, loggning. 3 är upplåsta för efterklang, varav 2 är upplåsta för byggakustik. 1 är upplåst för ljudintensitet. Ingen av dem är Ex-klassad.

: 336
: 3400 kr
: Ljudnivåmätare
Buller

Specifikationer

Dimension
30 x 9 x 5 cm
Strömförsörjning
Laddningsbart batteripaket alternativt nätanslutning
Vikt
0,7 kilo
Batteridrifttid vid nyladdat batteri
Cirka 8 timmar
Temperaturområde
-10 till +50 grader Celsius
Relativ luftfuktighet
<90 %rH
Programvara
Mjukvara från Brüel & Kjær (BK) finns på bksv.com.

Filer

Del 2 Fältmätinstruktion - loggning

Del 2 Fältmätinstruktion - efterklang

Bearbetning av mätdatafiler i Excel

Del 1 Fältmätinstruktion - grunderna för instrumentet.

Del 2 Fältmätinstruktion - Stegljud med 2270


336 Tillbehör
Vindboll
Bokas med B&K 2270
Ljudnivåmätare
0
336 Tillbehör
Stativ
Till B&K 2270
Ljudnivåmätare
0
Hårdvarulås
Hårdvarulås 7820
Används för att kunna klippa ihop flera olika delar av en mätning och beräkna resultat utifrån det.
Ljudnivåmätare
0

338
Byggakustik uppsättning - B&K 2734
För att använda i kombination med en ljudnivåmätare. Våra instruktioner är för B&K 2270. Paketet består av högtalare inkl stativ och förstärkare.
Ljudnivåmätare
2120

Hårdvarulås
Hårdvarulås 7830
Behövs om man ska bearbeta data i datorn från byggakustisk (inkl efterklang) mätning gjord med en B&K 2270.
Ljudnivåmätare
0

Hårdvarulås
Hårdvarulås 7831
Behövs om man ska bearbeta data i datorn från efterklangsmätning gjord med en B&K 2270.
Ljudnivåmätare
0

321
Stegljudsmaskin - Brüel & Kjær 3207
Ljudalstrare för mätning av stegljudsisolering
Ljudnivåmätare
1840

331
Ljudintensitet till 2270 - BZ 7205
Dubbelmikrofon för mätning av ljudintensitet med 2270
Ljudnivåmätare
2450

341
Kalibrator, B&K (Ljudnivåmätare) - B&K 4231
Klass 1, 1000 Hz, 94dB
Ljudnivåmätare
0