Miljömätinstrument: Bilder och information

Instrumentpoolen innehåller i dag cirka 300 instrument

Nedan finns en lista över alla instrument. Klicka på respektive nummer för mer information om mätinstrumentet.  

Vi har börjat göra korta instruktionsfilmer som komplement till våra fältmätinstruktioner. De första filmerna visar våra pumpar och hur man hanterar föravskiljare och sele. Klicka här för att se filmerna.

OBS! Du kan behöva ha administratörsrättigheter på den dator du ska koppla ihop med instrumenten. Kolla med din IT-avdelning vad som gäller hos er. Vid begränsningar inom ditt företag kan du behöva en fristående ”mätdator”.

Mot en avgift erbjuder vi oss att tömma över data från instrumenten till en PC efter genomförd mätning. Detta kan diskuteras vid beställning eller efter mätning.Damm/partiklar
Gaser/lösningsmedel
Buller
Vibrationer
Elektromagnetiska fält, belysning och strålning
Temperatur, relativ luftfuktighet
Ventilation
Ergonomi, övrigt
Tömning mm

.
Accelerometer
Bullerdosimeter
Direktvisande instrument
EM-fält
Fotojonisationsdetektor
Fuktkvotsmätare
Fuktmätare
Gammamätare
Gasmätare
Inneklimat
Inneklimatanalysator
Inneklimatanalysator tillbehör
Ljudnivå tillbehör
Ljudnivåmätare
Ljusmätare
Pumpad provtagning
Radon
Temp/fuktlogger
Vibrationsmätare


Damm/partiklar

111
Pumpad provtagning
1000 kr
Bärbara dammpumpar för exponeringsmätningar. Pumparna är konstruerade för heldagsmätningar samt att hålla konstant flöde i intervallet ~1 till 5 liter/min. Batteridrifttid och möjliga flöden påverkas av mottrycket över provtagaren.

SKC Aircheck XR 5000
Flöde 0,8 - 5 l/min.
SKC Aircheck Touch
Flöde 0,8 - 5 l/min.
GSA SG 5100
EX-klassad flöde 0,2 - 4 (5) l/min.
Casella Apex2 Plus IS
EX-klassad, flöde 0,8 - 5 l/min.
111 tillbehör
Pumpad provtagning
0 kr
Priset gäller när det är som tillbehör. Hyrs det separat gäller annat pris.

Flera modeller
Det går i fritext lämna önskemål om speciell modell. Finns ingen garanti men vi försöker uppfylla eventuellt önskemål.
Debiteras 110:- om avklippt eller ej returnerad.
Vi tar kortare slang från hyllan.
Ospecificerad längd, brukar vara mellan 30 och 80 cm.
112
Pumpad provtagning
135 kr

SKC cyklon, för 25 mm filter
Cyklon för respirabel avskiljning inkl hållare och slang samt (en per beställning) adapter för flödesmätning. För 25 mm filter.
SKC cyklon, för 37 mm filter
Cyklon för respirabel avskiljning inkl hållare och slang samt (en per beställning) adapter för flödesmätning. För 37 mm filter.
OBS beställs föravskiljare utan att storlek nämns, antas det avse föravskiljare för 25 mm filter
112 tillbehör
Pumpad provtagning
0 kr

Till respirabel SKC föravskiljare
113
Pumpad provtagning
135 kr
Flödesmätare används för att kontrollera flöden under provtagning av luftburna föroreningar. Med uppgifter om flödet och provtagningstid beräknas sedan hur mycket luft i m³ som provtagits.

SKC
< 5 l/min
Aalborg
< 4 l/min
SKC
< 500 ml/min (SKC)
Aalborg
< 300 ml/min
Aalborg
< 500 ml/min (Aalborg)
Aalborg
< 1,8 l/min
115
Direktvisande instrument
1550 kr

PERSONALDATARAM pDR1000
OBS behöver COM/seriell port!
Programmerbar bärbar dammätare. Mätområde 0,001-400 mg/m³.
115 tillbehör
Direktvisande instrument
0 kr

Behövs beställas om man vill kunna använda DataRAM nätansluten.
118
Pumpad provtagning
1200 kr

GSA SG 10-2
Bärbar pump för bl a mätning av damm då det krävs större provtagningsvolymer. Med den här utrustningen mäter man flöden på 10 liter per minut.
119
Direktvisande instrument
1650 kr
Partikelräknare som detekterar ultrafina partiklar, 0,02-1 µm i diameter

TSI 8525
OBS! Behöver COM/seriell port!
Partikelräknare som detekterar ultrafina partiklar (0,02-1 µm i diameter).
122
Pumpad provtagning
150 kr

Headset med filterhållare som möjliggör provtagning innanför ex. svetsvisir och airstream hjälm.
123
Direktvisande instrument
2800 kr

TSI DustTrak DRX 8534 (Handheld)
Programmerbar dammätare i flera fraktioner.
Instrumentet mäter inte ”stora” partiklar.


TSI DustTrak DRX 8533 (Desktop)
Programmerbar dammätare i flera fraktioner.
Instrumentet mäter inte ”stora” partiklar.
124
Direktvisande instrument
2200 kr

TSI AeroTrak 9306-V2
Partikelräknare, 6 programmerbara fraktioner.
125
Direktvisande instrument
2000 kr

TSI SidePak AM520
Pumpad bärbar dammätare för "totaldamm" (även andra möjligheter finns).
Instrumentet mäter inte ”stora” partiklar.

Gaser/lösningsmedel

205
Handpump
540 kr

Accuro
Exklusive rör
För mätning med direktvisande reagensrör
212
Pumpad provtagning
900 kr
Bärbara dammpumpar för exponeringsmätningar. Pumparna är konstruerade för heldagsmätningar samt att hålla konstant flöde. Batteridrifttid och möjliga flöden påverkas av mottrycket över provtagaren.

GSA SG 350
Ex-klassad, flöde (20) 33 till 333 ml/min
SKC Pocket Pump
Flöde 20 - 225 ml/min
SKC Touch Pocket pump
Ex-klassad, flöde 20 - 500 ml/min
Casella VAPex is
Ex-klassad, flöde 20 - 500 ml/min
212 tillbehör
Pumpad provtagning
0 kr
Priset gäller när det är som tillbehör. Hyrs det separat gäller annat pris.

Mindre väskor, passar lågflödespumpar
Med klämma och liten slang för små kolrör mm.
Debiteras 110:- om avklippt eller ej returnerad.
219
Pumpad provtagning
135 kr

MSA Gemini
Två-rörhållare för adsorbentrör. Justerbar 10-250 ml/min
Benämns även dubbelrörhållare och hållare med flödesjustering (Isocyanater).
226
Fotojonisationsdetektor
1900 kr

MiniRAE 3000+
Portabel datalogger för flyktiga organiska ämnen 0-15 000 ppm
230
Inneklimat
1450 kr

Testo 435-4
Multi-instrument CO2, temperatur, relativfuktfuktighet och lufttryck
231
Inneklimat
900 kr

P01651010
Koldioxidmätare (inneklimat-instrument). Mäter även temperatur och relativ luftfuktighet
232
Gasmätare
1650 kr

Geotech G200
Mäter och loggar lustgas (N2O)
233
Gasmätare
3000 kr

AdvancedSense Pro med DSII-8
Mäter CO, NH3, O3, NO2, H2S, RH och temperatur. Ett av instrumenten mäter även O2.
OBS Klicka på "GrayWolf" för att komma till instrumentets sida och se tillfällig information om begränsningar.
234
Gasmätare
1650 kr

CO, NO2
Gasmätare, kombinerad sensor för CO och NO2
Larmen är avstängda men utgångspunkten var en gasvarnare med loggningsfuktion.

Buller

311
Bullerdosimeter
1250 kr
Observera: alla bullerinstrument är kalibrerade men vissa instrument är inte ackrediterat kalibrerade.

Brüel & Kjær 4445 E
Ex klassad (uppfyller kraven för IEC typ 2).
OBS Behöver COM/seriell port
Brüel & Kjær 4448
Svantek SV 104 IS
Ex-klassad
321
Ljudnivå tillbehör
1650 kr

Brüel & Kjær 3207
Ljudalstrare för mätning av stegljudsisolering
322
Ljudnivå tillbehör
420 kr

Mast 9,5 m
För bullermätning i höjdled (3,5-10m)
331
Ljudnivå tillbehör
2200 kr

BZ 7205
Dubbelmikrofon för mätning av ljudintensitet med 2270
335
Ljudnivåmätare
2600 kr

Norsonic Nor 140, Typ 1
Komplett mätare för loggning och analys av ljud i realtid. Analysprogrammet NorReview går bara att använda när man har instrumentet.
336
Ljudnivåmätare
2450 kr

Brüel & Kjær 2270, Typ 1
För loggning av ljud i realtid, frekvensanalys, händelseregistrering, ljudinspelning, Efterbearbetning i BZ 7825 Protector. Vissa individer har byggakustik, ljudintensitet mm.
336 Tillbehör
Ljudnivåmätare
0 kr
Bara bokbart som tillbehör

Bokas med B&K 2270
Till B&K 2270
337
Ljudnivå tillbehör
1800 kr

B&K 3535
Utan SIM kort, beställs i god tid om ni vill ha kommunikation över mobiltelenätet.

Mätuppsättning för mätning och styrning på distans via webben.
Efterbearbetning i BZ 7825 Protector
338
Ljudnivå tillbehör
1900 kr

B&K 2734
För att använda i kombination med en ljudnivåmätare. Våra instruktioner är för B&K 2270.
Paketet består av högtalare inkl stativ och förstärkare.
340
Ljudnivåmätare
1650 kr

Brüel & Kjær 2240, Typ 1
Enkel direktvisande ljudnivåmätare bl.a. LAeq, LAmax och LCpeak
341
Ljudnivå tillbehör
0 kr
Priset gäller när det är som tillbehör. Hyrs det separat är hyran 270:- per vecka.

B&K 4231
Klass 1, 1000 Hz, 94dB
SV 33B
Klass 1, 1000 Hz, 114 dB
BSWA CA114
Klass 2, 1000 Hz, 94dB
SV 34A
Klass 2, 1000 Hz, 114 dB
Hårdvarulås
Ljudnivå tillbehör
0 kr
OBS går enbart att hyra tillsammans med en av våra B&K 2270. Programvaror tankas ner från B&K hemsida bksv.com.

Behövs om man ska bearbeta data i datorn från byggakustisk (inkl efterklang) mätning gjord med en B&K 2270.
Behövs om man ska bearbeta data i datorn från efterklangsmätning gjord med en B&K 2270.
Används för att kunna klippa ihop flera olika delar av en mätning och beräkna resultat utifrån det.

Vibrationer

328
Vibrationsmätare
2000 kr

Svan 958A
Mätning och loggning av helkropps- och hand/armvibrationer. OBS 329 eller/och 330 behövs också!
329
Accelerometer
1550 kr

Till Svan 958A
Platta för mätning av helkroppsvibrationer i 3 riktningar. Även en 1D referensaccelerometer medföljer.
330
Accelerometer
1550 kr

Till Svan 958A
Accelerometer för mätning av hand/armvibrationer i 3 riktningar för en hand.
339
Vibrationsmätare
2900 kr

HealthVib HAV, CVK 1505
Mätning och loggning av hand/armvibrationer trådlöst med sensorer i handskar.

Elektromagnetiska fält, belysning och strålning

401
Ljusmätare
900 kr

S2 Hagner
Mätning av luminans och belysningsstyrka
407
Radon
2650 kr

Radongasmätare ATMOS 10
OBS hämtas och lämnas på AMM Örebro!

Direktvisande radongasmätare inkl. utvärdering
410
Gammamätare
1150 kr

Mätning av gammastrålning
411
Ljusmätare
800 kr

Hagner Screen Master
Mätning av luminans och belysningsstyrka
412
EM-fält
1800 kr

Combinova Field Detector 10
FD 10 mäter magnetfält enligt AFS 2016:3 för icke termiska effekter i intervallet 10 Hz till 400 kHz. Den indikerar även elektriska fält.
412 tillbehör
EM-fält
0 kr
Bara bokbart som tillbehör

Kolfiber med lite metalldelar, som enbart ska påverka mätningarna med promille av insatsvärden.
413
Ljusmätare
1000 kr

Asensetek Lighting Passport Pro Essence
Mäter iluminans, flimmer, färgspektrum. Behöver telefon eller surfplatta med bluetooth och en app som laddas ner.
414
Radon
1650 kr

Radongasmätare AlphaE
Observera! Minst tre dygns mätning/mätpunkt för tillräcklig noggrannhet för uppföljande mätning.

Temperatur, relativ luftfuktighet

513
Fuktmätare, Fuktkvotsmätare
420 kr

Storch HPM 1000
Mätning/indikering av fukt i trä och puts
Testo 606-2
525
Fuktmätare
420 kr

Exotec BD2
Mätning av fukt i material
535
.
500 kr

Kimo, KIRAY 50
Beröringsfri temperaturmätare -50 - +380ºC
540
Temp/fuktlogger
550 kr

Datalogger Testo 174H
För mätning av temperatur och relativ luftfuktighet
540 tillbehör
Temp/fuktlogger
0 kr

Ventilation

524
Luftflödesmätare
1350 kr

TSI VelociCalc modell 8360
Mäter och lagrar lufttemp, lufthast, RF %, tryck och daggpunktsamt flöde i kanal l/s. exkl skrivare

Ergonomi, övrigt

534
.
720 kr

Mecmesin CFG+ 500N
Mätning av drag- och tryckkraft. 0-50 kg (0 - 500 N).
536
.
800 kr

Leica
För mätning av avstånd, höjder och ytor
542
.
2000 kr

Digital
Pimex är till för att skapa och visa synkroniserad uppspelning av mätdata tillsammans med film över arbetsmomentet. Ej support med videoredigering.

Mätinstrument ingår ej, kan kombineras med olika mätinstrument.
544
Inneklimatanalysator
1250 kr
OBS Förändrad prissättning! Priset är exkl givare.

Inneklimatanalysator
Exklusive givare
545
Inneklimatanalysator tillbehör
350 kr
OBS Förändrad prissättning! Går enbart att hyra tillsammans med Testo 480.

0635 1024
Tillbehör för TESTO 480 handenhet
0628 0143
Tillbehör för Testo 480
0602 0743
Tillbehör för TESTO 480 handenhet
0632 1543
Tillbehör för TESTO 480 handenhet
0635 8888
Tillbehör för TESTO 480 handenhet
0635 8888
Tillbehör för TESTO 480 handenhet
546
Inneklimatanalysator tillbehör
700 kr
OBS Förändrad prissättning! Går enbart att hyra tillsammans med Testo 480.

Givarpaket
Stativ, lufttemperatur givare, fukttemperatur givare och globgivare. Exkl handenhet.
547
Inneklimatanalysator tillbehör
1050 kr
OBS Förändrad prissättning! Går enbart att hyra tillsammans med Testo 480.

Givarpaket
Stativ, IAQ givare, komfortnivå givare och globgivare. Exkl handenhet.
548
Inneklimatanalysator
1700 kr

Inneklimatanalysator
Handenhet, givare och stativ till givarna, för WBGT mätning.

Tömning mm

804
.
1210 kr

Vi rekommenderar att man tömmer själv.
Det förekommer att vi får in instrument för tömning och så finns det inget sparat i instrumentet.
Priset är per timme, varje påbörjad timme debiteras.
805
.
1000 kr

Utskick samma dag, om möjligt. Överenskommelse görs per telefon.
806
.
110 kr