Miljömätinstrument

Instrumentpoolen innehåller i dag cirka 350 instrument.

Nedan finns en lista över alla instrument. Klicka på respektive nummer för mer information om mätinstrumentet.  

Vi har korta instruktionsfilmer som komplement till våra fältmätinstruktioner. Klicka här för att se filmerna.

Information och instruktion för Instrumentpoolens sidor. Klicka här för att se dokumentet.

OBS! Du kan behöva ha administratörsrättigheter på den dator du ska koppla ihop med instrumenten. Kolla med din IT-avdelning vad som gäller hos er. Vid begränsningar inom ditt företag kan du behöva en fristående ”mätdator”.

Mot en avgift erbjuder vi oss att tömma över data från instrumenten till en PC efter genomförd mätning. Detta kan diskuteras vid beställning eller efter mätning.Damm/partiklar
Gaser/lösningsmedel
Buller
Vibrationer
Elektromagnetiska fält, belysning och strålning
Temperatur, relativ luftfuktighet
Ventilation, Ergonomi mm
Övrigt

Bullerdosimeter
Direktvisande instrument
EM-fält
Ergonomi
Fuktkvotsmätare
Gammamätare
Inneklimatanalysator
Ljudnivåmätare
Ljusmätare
Pumpad provtagning
Radon
Temp/fuktlogger
Vibrationsmätare
Övrigt


Damm/partiklar

111
Pumpad provtagning
1120 kr
Bärbara dammpumpar för exponeringsmätningar. Pumparna är konstruerade för heldagsmätningar samt att hålla konstant flöde i intervallet ~1 till 5 liter/min. Batteridrifttid och möjliga flöden påverkas av mottrycket över provtagaren.

SKC Aircheck XR 5000
Flöde 0,8 - 5 l/min.
SKC Aircheck Touch
Flöde 0,8 - 5 l/min.
GSA SG 5100
EX-klassad flöde 0,5 - 2,5 (0,2 - 4) l/min.
Casella Apex2 Plus IS
EX-klassad, flöde 0,8 - 5 l/min.
111 tillbehör
Pumpad provtagning
160 kr (Uppsättning)
Sele
Hyra utan pump

Det går i fritext lämna önskemål om speciell modell. Finns ingen garanti men vi försöker uppfylla eventuellt önskemål.
160 kr
111 tillbehör
Pumpad provtagning
160 kr (Uppsättning)
Ryggsäck
Hyra utan pump

Vi har fått höra att ryggsäck, som alternativ till sele, är ett uppskattat komplement.
Som test har vi köpt in några få ryggsäckar.
160 kr
111 tillbehör
Pumpad provtagning
0 kr
Priset gäller när det är som tillbehör. Hyrs det separat gäller annat pris.

Flera modeller
Det går i fritext lämna önskemål om speciell modell. Finns ingen garanti men vi försöker uppfylla eventuellt önskemål.
Debiteras 130:- om avklippt eller ej returnerad.
Vi tar kortare slang från hyllan.
Ospecificerad längd, brukar vara mellan 30 och 80 cm.
Alternativ till sele
Vi har fått höra att ryggsäck, som alternativ till sele, är ett uppskattat komplement.
Som test har vi köpt in några få ryggsäckar.
112
Pumpad provtagning
160 kr

SKC cyklon, för 25 mm filter
Cyklon för respirabel avskiljning inkl hållare och slang. Behövs (en per beställning) adapter för flödesmätning. För 25 mm filter.
SKC cyklon, för 37 mm filter
Cyklon för respirabel avskiljning inkl hållare och slang. Behövs (en per beställning) adapter för flödesmätning. För 37 mm filter.
OBS beställs föravskiljare utan att storlek nämns, antas det avse föravskiljare för 25 mm filter
112 tillbehör
Pumpad provtagning
0 kr

Till respirabel SKC föravskiljare
.
113
Pumpad provtagning
160 kr
Flödesmätare används för att kontrollera flöden under provtagning av luftburna föroreningar. Med uppgifter om flödet och provtagningstid beräknas sedan hur mycket luft i m³ som provtagits.

SKC
< 5 l/min
Aalborg
< 4 l/min
SKC
< 500 ml/min (SKC)
Aalborg
< 300 ml/min
Aalborg
< 500 ml/min (Aalborg)
Aalborg
< 1,8 l/min
115
Direktvisande instrument
2120 kr

PERSONALDATARAM pDR1000
OBS behöver COM/seriell port!
Programmerbar bärbar dammätare. Mätområde 0,001-400 mg/m³.
118
Pumpad provtagning
1340 kr

GSA SG 10-2
Bärbar pump för bl a mätning av damm då det krävs större provtagningsvolymer. Med den här utrustningen mäter man flöden på 10 liter per minut.
119
Direktvisande instrument
1840 kr
Partikelräknare som detekterar ultrafina partiklar, 0,02-1 µm i diameter

TSI 8525
OBS! Behöver COM/seriell port!
Partikelräknare som detekterar ultrafina partiklar (0,02-1 µm i diameter).
122
Pumpad provtagning
180 kr

Headset som möjliggör provtagning innanför ex. svetsvisir och airstream hjälm.
123
Direktvisande instrument
3400 kr

TSI DustTrak DRX 8534 (Handheld)
Programmerbar dammätare i flera fraktioner.
Instrumentet mäter inte ”stora” partiklar.


TSI DustTrak DRX 8533 (Desktop)
Programmerbar dammätare i flera fraktioner.
Instrumentet mäter inte ”stora” partiklar.
124
Direktvisande instrument
2450 kr

TSI AeroTrak 9306-V2
Partikelräknare, 6 programmerbara fraktioner.
125
Direktvisande instrument
2230 kr

TSI SidePak AM520
Pumpad bärbar dammätare för "totaldamm" (även andra möjligheter finns).
Instrumentet mäter inte ”stora” partiklar.
127
Pumpad provtagning
590 kr

Casella Flow Detective Plus Air Flowmeter
Två flödesområden <= 0,5 l/min och > 0,5 l/min

Gaser/lösningsmedel

205
Pumpad provtagning
610 kr

Accuro
Handpump - Exklusive rör
För mätning med direktvisande reagensrör
212
Pumpad provtagning
1010 kr
Bärbara dammpumpar för exponeringsmätningar. Pumparna är konstruerade för heldagsmätningar samt att hålla konstant flöde. Batteridrifttid och möjliga flöden påverkas av mottrycket över provtagaren.

GSA SG 350
Ex-klassad, flöde (20) 33 till 333 ml/min
SKC Pocket Pump
Flöde 20 - 225 ml/min
SKC Touch Pocket pump
Ex-klassad, flöde 20 - 500 ml/min
Casella VAPex is
Ex-klassad, flöde 20 - 500 ml/min
212 tillbehör
Pumpad provtagning
160 kr (Uppsättning)
Sele LF
Vid hyra utan pump

1 st " Sele LF - "
Mindre väskor, passar lågflödespumpar
160 kr
212 tillbehör
Pumpad provtagning
0 kr
Priset gäller när det är som tillbehör. Hyrs det separat gäller annat pris.

Mindre väskor, passar lågflödespumpar
Med klämma och liten slang för små kolrör mm.
Debiteras 130:- om avklippt eller ej returnerad.
Med liten slang för små kolrör mm, ingen klämma.
Vi tar kortare slang från hyllan.
Ospecificerad längd, brukar vara mellan 30 och 80 cm.
219
Pumpad provtagning
160 kr

MSA Gemini
Två-rörhållare för adsorbentrör. Justerbar 10-250 ml/min
Benämns även dubbelrörhållare och hållare med flödesjustering (Isocyanater).
226
Direktvisande instrument
2120 kr

MiniRAE 3000+
Portabel datalogger med fotojonisationsdetektor för flyktiga organiska ämnen 0-15 000 ppm
230
Direktvisande instrument
1620 kr

Testo 435-4
Multi-instrument (inneklimat-instrument) CO2, temperatur, relativfuktfuktighet och lufttryck
231
Direktvisande instrument
960 kr

P01651010
Koldioxidmätare (inneklimat-instrument). Mäter även temperatur och relativ luftfuktighet
233
Direktvisande instrument
4460 kr

AdvancedSense Pro med DSII-8
Mäter CO, NH3, O3, NO2, H2S, RH och temperatur. Ett instrument har även O2 sensor och ett annat har NO senosr.
234
Direktvisande instrument
1590 kr

CO, NO2
Gasmätare, kombinerad sensor för CO och NO2
Larmen är avstängda men utgångspunkten var en gasvarnare med loggningsfunktion.

Buller

311
Bullerdosimeter
1390 kr
Observera: alla bullerinstrument är kalibrerade men vissa instrument är inte ackrediterat kalibrerade.

Brüel & Kjær 4448
Klass 2 bullerdosimeter
Svantek SV 104 IS
Ex-klassad, klass 2 bullerdosimeter
Svantek SV 104 BIS
Ex-klassad, klass 2 bullerdosimeter
321
Ljudnivåmätare
1840 kr

Brüel & Kjær 3207
Ljudalstrare för mätning av stegljudsisolering
322
Ljudnivåmätare
500 kr

Mast 9,5 m
För bullermätning i höjdled (3,5-10m)
331
Ljudnivåmätare
2450 kr

BZ 7205
Dubbelmikrofon för mätning av ljudintensitet med 2270
335
Ljudnivåmätare
3400 kr (Uppsättning)
Norsonic 140
Inkl kalibrator

Komplett mätare för loggning och analys av ljud i realtid. Analysprogrammet NorReview går bara att använda när man har instrumentet.
3400 kr
Bara tillsammans med Nor 140
0 kr
335
Ljudnivåmätare
3400 kr

Norsonic Nor 140, Typ 1
Komplett mätare för loggning och analys av ljud i realtid. Analysprogrammet NorReview går bara att använda när man har instrumentet.
336
Ljudnivåmätare
3400 kr (Uppsättning)
2270
Inkl kalibrator, stativ och vindboll

För loggning av ljud i realtid, frekvensanalys (tersband), händelseregistrering, ljudinspelning, Efterbearbetning i BZ 7825 Protector. Vissa individer har byggakustik, ljudintensitet mm.
3400 kr
1 st " Stativ - "
Till B&K 2270
0 kr
1 st " Vindboll - "
Bokas med B&K 2270
0 kr
Klass 1, 1000 Hz, 94dB
0 kr
336
Ljudnivåmätare
3400 kr

Brüel & Kjær 2270, Typ 1
För loggning av ljud i realtid, frekvensanalys (tersband), händelseregistrering, ljudinspelning, Efterbearbetning i BZ 7825 Protector. Vissa individer har byggakustik, ljudintensitet mm.
337
Ljudnivåmätare
2200 kr

B&K 3535
Utan SIM kort, beställs i god tid om ni vill ha kommunikation över mobiltelenätet.

Mätuppsättning för mätning och styrning på distans via webben.
Efterbearbetning i BZ 7825 Protector
338
Ljudnivåmätare
2120 kr (Uppsättning)
Byggakustik uppsättning (svart)
För att använda i kombination med en ljudnivåmätare. Våra instruktioner är för B&K 2270.

För att använda i kombination med en ljudnivåmätare. Våra instruktioner är för B&K 2270.
Behövs även högtalare inkl stativ.
2120 kr
338
Ljudnivåmätare
2120 kr (Uppsättning)
Byggakustik uppsättning (grå)
För att använda i kombination med en ljudnivåmätare. Våra instruktioner är för B&K 2270.

För att använda i kombination med en ljudnivåmätare. Våra instruktioner är för B&K 2270.
Behövs även högtalare inkl stativ.
2120 kr
338
Ljudnivåmätare
2120 kr

B&K 2734
För att använda i kombination med en ljudnivåmätare. Våra instruktioner är för B&K 2270.
Behövs även högtalare inkl stativ.
338 tillbehör
Ljudnivåmätare
0 kr

B&K 4296-L OmiPower
B&K 4296 OmiPower
340
Ljudnivåmätare
1840 kr (Uppsättning)
2240
Inkl kalibrator

Enkel direktvisande ljudnivåmätare bl.a. LAeq, LAmax och LCpeak
1840 kr
Klass 1, 1000 Hz, 94dB
0 kr
340
Ljudnivåmätare
1840 kr

Brüel & Kjær 2240, Typ 1
Enkel direktvisande ljudnivåmätare bl.a. LAeq, LAmax och LCpeak
341
Bullerdosimeter
0 kr
Priset gäller när det är som tillbehör. Hyrs det separat är hyran 400:- per vecka.

B&K 4231
Klass 1, 1000 Hz, 94dB
SV 33B
Klass 1, 1000 Hz, 114 dB
BSWA CA114
Klass 2, 1000 Hz, 94dB
SS-EN ISO 9612:2009 nämner bara klass 1. Vi har kvar Klass 2 som reserv, när man inte mäter formellt enligt standarden.
SV 34A
Klass 2, 1000 Hz, 114 dB
SS-EN ISO 9612:2009 nämner bara klass 1. Vi har kvar Klass 2 som reserv, när man inte mäter formellt enligt standarden.
Hårdvarulås
Ljudnivåmätare
0 kr
OBS går enbart att hyra tillsammans med en av våra B&K 2270. Programvaror tankas ner från B&K hemsida bksv.com.

Behövs om man ska bearbeta data i datorn från byggakustisk (inkl efterklang) mätning gjord med en B&K 2270.
Behövs om man ska bearbeta data i datorn från efterklangsmätning gjord med en B&K 2270.
Används för att kunna klippa ihop flera olika delar av en mätning och beräkna resultat utifrån det.

Vibrationer

328
Vibrationsmätare
5630 kr (Uppsättning)
Svan 958
Välj bort de accelerometrar ni inte ska ha. Priset ändras enligt valda delar.

1 st " Svan - Svan 958A "
Mätning och loggning av helkropps- och hand/armvibrationer. OBS 329 eller/och 330 behövs också!
2230 kr
Kan användas som komplement till sittplatta i kombination med Svan 958A
0 kr
Platta för mätning av helkroppsvibrationer i 3 riktningar.
1D referensaccelerometer kan väljas till utan extra kostnad.
1700 kr
Accelerometer för mätning av hand- och armvibrationer i 3 riktningar för en hand.
1700 kr
328
Vibrationsmätare
2230 kr

Svan 958A
Mätning och loggning av helkropps- och hand/armvibrationer. OBS 329 eller/och 330 behövs också!
329
Vibrationsmätare
1700 kr

Till Svan 958A
Platta för mätning av helkroppsvibrationer i 3 riktningar.
1D referensaccelerometer kan väljas till utan extra kostnad.
330
Vibrationsmätare
1700 kr

3023M2
Accelerometer för mätning av hand- och armvibrationer i 3 riktningar för en hand.
339
Vibrationsmätare
3930 kr

HealthVib HAV, CVK 1505
Mätning och loggning av hand/armvibrationer trådlöst, med en sensor i vardera handske. ¨
Programmet fungerar 10 dagar utan licens. Vid behov, efter installation kontakta oss för licens.
342
Vibrationsmätare
5000 kr (Uppsättning)
Sv 106 med 2 accelerometerkuber
Priset gäller enbart vid val av hela uppsättningen.

Svantek SV 106 är inköpt för mätning av hand- och armvibrationer med 2 accelerometerkuber samtidigt.
Behövs även accelerometrar - bokas med fördel i paket med 2 accelerometerkuber.
3000 kr
Accelerometer för mätning av hand- och armvibrationer i 3 riktningar för en hand.
1000 kr
342
Vibrationsmätare
3000 kr

Svantek SV 106
Svantek SV 106 är inköpt för mätning av hand- och armvibrationer med 2 accelerometerkuber samtidigt.
Behövs även accelerometrar - bokas med fördel i paket med 2 accelerometerkuber.
343
Vibrationsmätare
1500 kr

Sv 150
Accelerometer för mätning av hand- och armvibrationer i 3 riktningar för en hand.
SV 38V
Platta för mätning av helkroppsvibrationer i 3 riktningar.

Elektromagnetiska fält, belysning och strålning

401
Ljusmätare
1010 kr

S2 Hagner
Mätning av luminans och belysningsstyrka
407
Radon
2970 kr

Radongasmätare ATMOS 10
OBS hämtas och lämnas på AMM Örebro!

Direktvisande radongasmätare inkl. utvärdering
410
Gammamätare
1290 kr

Mätning av gammastrålning
411
Ljusmätare
850 kr

Hagner Screen Master
Mätning av luminans och belysningsstyrka
412
EM-fält
2230 kr

Combinova Field Detector 10
FD 10 mäter magnetfält enligt AFS 2016:3 för icke termiska effekter i intervallet 10 Hz till 400 kHz. Den indikerar även elektriska fält.
412 tillbehör
EM-fält
0 kr
Bara bokbart som tillbehör

Kolfiber med lite metalldelar, som enbart ska påverka mätningarna med promille av insatsvärden.
414
Radon
1840 kr

Radongasmätare AlphaE
Observera! Minst tre dygns mätning/mätpunkt för tillräcklig noggrannhet för uppföljande mätning.

Temperatur, relativ luftfuktighet

513
Fuktkvotsmätare
470 kr

Storch HPM 1000
Mätning/indikering av fukt i trä och puts
Testo 606-2
.
525
Fuktkvotsmätare
470 kr

Exotec BD2
Mätning av fukt i material
535
Övrigt
560 kr

Kimo, KIRAY 50
Beröringsfri temperaturmätare -50 - +380ºC
540
Temp/fuktlogger
480 kr

Datalogger Testo 174H
För mätning av temperatur och relativ luftfuktighet
540 tillbehör
Temp/fuktlogger
0 kr

Ventilation, Ergonomi mm

524
Övrigt
1510 kr

TSI VelociCalc modell 9535
För mätning av lufthastighet och lufttemperatur.
534
Ergonomi
810 kr

Mecmesin CFG+ 500N
Mätning av drag- och tryckkraft. 0-50 kg (0 - 500 N).
536
Övrigt
900 kr

Leica
För mätning av avstånd, höjder och ytor
542
Övrigt
2230 kr

Digital
Pimex är till för att skapa och visa synkroniserad uppspelning av mätdata tillsammans med film över arbetsmomentet. Ej support med videoredigering.

Mätinstrument ingår ej, kan kombineras med olika mätinstrument.
544
Inneklimatanalysator
1590 kr
OBS Förändrad prissättning! Priset är exkl givare.

Inneklimatanalysator
Exklusive givare
545
Inneklimatanalysator
430 kr
OBS Förändrad prissättning! Går enbart att hyra tillsammans med Testo 480.

0635 1024
Tillbehör för TESTO 480 handenhet
0628 0143
Tillbehör för Testo 480
0602 0743
Tillbehör för TESTO 480 handenhet
0632 1543
Tillbehör för TESTO 480 handenhet
0635 8888
Tillbehör för TESTO 480 handenhet
0635 8888
Tillbehör för TESTO 480 handenhet
546
Inneklimatanalysator
860 kr
OBS Förändrad prissättning! Går enbart att hyra tillsammans med Testo 480.

Givarpaket
Stativ, lufttemperatur givare, fukttemperatur givare och globgivare. Exkl handenhet.
547
Inneklimatanalysator
1290 kr
OBS Förändrad prissättning! Går enbart att hyra tillsammans med Testo 480.

Givarpaket
Stativ, IAQ givare, komfortnivå givare och globgivare. Exkl handenhet.
548
Inneklimatanalysator
2120 kr

Inneklimatanalysator
Handenhet, givare och stativ till givarna, för WBGT mätning.
549
Ergonomi
530 kr

EasyAngle
En digital vinkelmätare som mäter rörelseutslaget i kroppens leder och kan vara ett komplement eller ersätta följande mätinstrument; den traditionella goniometern, inklinometern och myrinmätaren.
550
Ergonomi
1000 kr

ErgoHandMeter
Mäter handledsrörelser. Loggar och analyserar data samt presenterar handledshastighet i jämförelse med föreslagna åtgärdsnivåer.
551
Ergonomi
1500 kr

Smarta kläder
Mäter arm och ryggvinklar. Loggar och analyserar data samt presenterar resultat i jämförelse med rekommenderade åtgärdsnivåer.

Övrigt

804
Övrigt
1350 kr

Vi rekommenderar att man tömmer själv.
Det förekommer att vi får in instrument för tömning och så finns det inget sparat i instrumentet.
Priset är per timme, varje påbörjad timme debiteras.
805
Övrigt
1120 kr

Utskick samma dag, om möjligt. Överenskommelse görs per telefon.
806
Övrigt
130 kr